พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ “นำเที่ยวตามรอยวิถีไทย”
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ “นำเที่ยวตามรอยวิถีไทย”

วันที่ 26 มี.ค.58 ที่ห้องรายา ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต