พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

พัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษาต้นแบบจังหวัดภูเก็ต โดยมี ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครู และเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาชาติ อันจะทำให้เห็นถึงอนาคตของประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เยาวชนทั้งหลายต้องเจริญเติบโตในภาวะที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึงการที่เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งทีอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการที่ประเทศเรากำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทประชากรหลากหลายอาชีพเพิ่มมากขึ้น การรู้เท่าทันสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คงคุณค่าของสิ่งดีๆ ที่เรามีอยู่และพัฒนาไปสู่ความท้าทายต่างๆ ในอนาคตไปพร้อมๆ กัน

สำหรับการเรียนรู้เท่าทันนั้น อาจกล่าวได้ว่า การติดอาวุธทางปัญญาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเป็นการสร้างสินทรัพย์ที่แม้มองไม่เห็นแต่กลับกลายเป็นทุนทางสังคมที่ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างน่าอัศจรรย์”

นายบุญเสริม กล่าวต่ออีกว่า “การที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนของจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในเรื่องการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา ต้นแบบจังหวัดภูเก็ต คำว่า 2 ภาษานี้หมายถึงการที่เราจะต้องเก่งทั้งเรื่องการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลักของประเทศเรา และเราจะต้องเก่งเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นภาษาแห่งอาเซียนด้วย สำคำว่าต้นแบบ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำในสิ่งที่ดีกว่าที่อื่น เป็นผู้นำจังหวัดอื่นๆ หรืออาจจะพัฒนาไปถึงระดับที่เป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ต้องมาศึกษาดูงานก็ได้

ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ ที่ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต และขอให้เยาวชนทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากโครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826683854073277.1073741897.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.