พัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ “นำเที่ยวตามรอยวิถีไทย”
สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ “นำเที่ยวตามรอยวิถีไทย”

วันที่ 26 มี.ค.58 ที่ห้องรายา ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ เรื่อง “นำเที่ยวตามรอยวิถีไทย” ครั้งที่ 3 โดยมี นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นายสันติ ป่าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต มัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กล่าวว่า การอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์ เรื่อง การนำท่องเที่ยวตามรอยวิถีไทย เป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย กรรมการท่องเที่ยวจึงส่งเสริมให้มัคคุเทศก์เกิดแนวคิดในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดึงความความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มีวิถีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เป็นเสน่ห์ที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และยังสอดคล้องต่อโนบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะพัฒนามัคคุเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีตามแบบวิถีไทย โดยกำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ในแต่ละภูมิภาค เป็นจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 400 คน

สำหรับการอบรมการท่องเที่ยววิถีไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และรุ่งเรืองอันยาวนาน เส้นทางบนถนนต่างๆ ในเมืองภูเก็ตในอดีต ที่ยังปรากฏให้เห็นจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงาม เช่น ตึกชิโนโปรตุกีส และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นเมืองเก่าผ่านนิทรรศการ ภาพถ่าย เครื่องแต่งกายเครื่องใช้ ศึกษาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การท่องเที่ยววิถีไทยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวคนไทยเรา เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนไทยที่บุรุษไทยได้สืบทอดกันต่อๆ มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การท่องเที่ยวในแบบวิถีไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆ เช่น ด้านอาหารการกิน ศิลปะพื้นบ้าน ภูมิปัญญาซึ่งทั้งหลายที่กล่าวมานั้น นับว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ถือเป็นเสน่ห์ และเป็นธรรมชาติจากต้นกำเนิดของชุมชนต่อไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823852091023120.1073741873.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.