ลากูน่า ภูเก็ต ปลูกป่าชายเลน ร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 9

ผู้บริหารและพนักงานในเครือลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทับปลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา) รวม 130 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 2,000 ต้น ณ บ้านทับปลา จังหวัดพังงา
ผู้บริหารและพนักงานในเครือลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทับปลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา) รวม 130 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 2,000 ต้น ณ บ้านทับปลา จังหวัดพังงา

เมื่อเร็วๆนี้ (26 พฤษภาคม 2558) นางสาวแพร สุนันทารักษ์ ผู้อำนวยการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บมจ. ลากูน่า รีสอร์ท