ลากูน่า ภูเก็ต ปลูกป่าชายเลน ร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 9

ลากูน่า ภูเก็ต ปลูกป่าชายเลน ร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ครั้งที่ 9

ผู้บริหารและพนักงานในเครือลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทับปลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา) รวม 130 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 2,000 ต้น ณ บ้านทับปลา จังหวัดพังงา
ผู้บริหารและพนักงานในเครือลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทับปลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา) รวม 130 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 2,000 ต้น ณ บ้านทับปลา จังหวัดพังงา

เมื่อเร็วๆนี้ (26 พฤษภาคม 2558) นางสาวแพร สุนันทารักษ์ ผู้อำนวยการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บมจ. ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล นำทีมผู้บริหารและพนักงานในเครือลากูน่า ภูเก็ต ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านทับปลา พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา) รวม 130 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าป่าชายเลนจำนวน 2,000 ต้น ณ บ้านทับปลา จังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังร่วมกันปล่อยปูเพื่อเพิ่มความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลน

การสาธิตวิธีปลูกต้นกล้าที่ถูกวิธีก่อนกิจกรรม
การสาธิตวิธีปลูกต้นกล้าที่ถูกวิธีก่อนกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ซึ่งลากูน่า ภูเก็ตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน

ทุกคนต่างยิ้มแย้มในวันฝนพรำ
ทุกคนต่างยิ้มแย้มในวันฝนพรำ

ปลูกป่าชายเลน

ต้นกล้าที่ปลูกโดยลากูน่า ภูเก็ต ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียง รวมเป็นจำนวน 22,500 ต้น มีพนักงานกว่า 800 คนและชาวบ้านร่วม 400 คนเข้าร่วม นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน

พนักงานกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ร่วมปลูกต้นกล้ากับเด็กนักเรียน
พนักงานกลุ่มลากูน่าภูเก็ต ร่วมปลูกต้นกล้ากับเด็กนักเรียน

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการเพื่อชุมชนที่ริเริ่มโดยลากูน่า ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการอนุรักษ์และฟื้นคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบแผนและแนวทางโดยมูลนิธิบันยันทรีโลก(บันยันทรี โกลบอล ฟาวน์เดชั่น – Banyan Tree Global Foundation) ที่ให้โรงแรมและโครงการในเครือบันยันทรีทั่วโลกปลูกต้นไม้ในชุมชนที่ตั้งของตนแห่งละ 2,000 ต้นทุกปี

กิจกรรมปล่อยปู
กิจกรรมปล่อยปู

Related Post

ททท. จัดงาน  Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019  ณ เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต

ททท. จัดงาน Indian Wedding Symposium & B2B Session 2019 ณ เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต

21 มิถุนายน 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้การต้อนรับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.