ราชภัฏภูเก็ตจัดปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558

ราชภัฏภูเก็ตปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
ราชภัฏภูเก็ตปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่