ภูเก็ตต้อนรับทูตนานาชาติ ชูยุทธศาสตร์ GEMMSS ขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภูเก็ตผนึกกำลังเปิดเมืองต้อนรับคณะทูตและคู่สมรส พร้อมด้วยคณะกงสุลรวม 21 ประเทศ

ภูเก็ตเปิดเมืองต้อนรับคณะทูตนานาชาติ พร้อมรับนักท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยความสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต