ภูเก็ตเปิดเมืองต้อนรับคณะทูตนานาชาติ พร้อมรับนักท่องเที่ยว

ภูเก็ตเปิดเมืองต้อนรับคณะทูตนานาชาติ พร้อมรับนักท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยความสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เชิญคณะทูตานุทูตและอุปทูต 11 ประเทศ เยือนภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ สร้างความประทับใจตั้งแต่จุดแรก ณ สนามบินจังหวัดภูเก็ต พร้อมแสดงศักยภาพความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ เพื่อเชิญชวนกลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตอีกครั้ง

ในโอกาสสำคัญที่คณะทูตได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในโครงการ “Ambassador’s Trip to Phuket 2021” นี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและภริยา นายปิยะพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและภริยา นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และคณะได้ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีนางศิริวรรณ สุคนธมาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการ สนง.สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศและภริยา นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูตและภริยา ให้เกียรติร่วมทริปครั้งนี้

เมื่อเดินทางถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต คณะทูตได้รับฟังบรรยายเรื่องมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยว และกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่จะผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้น โดยหลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจสอบเอกสารการเดินทางตามมาตรการ Thailand Pass หรือ Phuket Sandbox และเมื่อทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR

นับเป็นการสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้แก่คณะทูต โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้แต่ละสถานทูตได้สื่อสารกลับไปยังประเทศของตนว่า จังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.