ภูเก็ต เปิดตัว เรือจากวัสดุรีไซเคิล 100% เพื่อเก็บขยะในทะเล

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัลภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิโอเชี่ยนฟอร์ออลเปิดตัวเรือเก็บขยะในทะเลเพื่อร่วมดูแล