ฉลอง MOU คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง

ฉลอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ในพื้นที่ ตำบลฉลอง
ฉลอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ในพื้นที่ ตำบลฉลอง

เมื่อวันที่  9 กันยายน 2558 เวลา 09.41 น. นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ตปฏิบัติราชการ