ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่

ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

วันที่ 9 ก.พ. 59 ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต