ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่

ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่

ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ภูเก็ตทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

วันที่ 9 ก.พ. 59 ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร รวมถึง นายพล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายจตุรงค์ แก้วกสิ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยการกำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ต่อเนื่องมาจากมาจนถึงปี 2559 เป็นเหตุให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินเข้ามาจำนวนหลายล้านคน การเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จำเป็นต้องอาศัยรถขนส่งภายในจังหวัด ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก และรถรับจ้างสาธารณะต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น อาทิเช่น การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร การเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราการ การไม่ใช้มิเตอร์วัดมาตรค่าโดยสาร การนำนักท่องเที่ยวไปส่งร้านค้า หรือผู้ประกอบการต่าง ๆ นอกเส้นทางที่ได้ตกลงกัน การใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ข่มขู่ผู้โดยสารและผู้ประกอบการโรงแรมต่าง ๆ เกิดการแย่งชิงผู้โดยสารระหว่างกัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ได้นำมาสู่การทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวขึ้น ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างตอนต่าง ๆ ไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาการสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติมานำดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต่อมาได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. มาดำเนินการในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.รถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปนั้น เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะต่าง ๆ รับทราบการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้มีการกำหนดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายจำเริญ  เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสนใจต่อปัญหาที่กระทบต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว จนเกิดการร้องเรียนขึ้นหลายครั้ง ซึ่งการประชุมในวันนี้จึงเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดถึงผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมของจังหวัดภูเก็ต ที่จะพร้อมใจการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.