ดูความพร้อม บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จ.ภูเก็ต เพื่อ ทำศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Lifelong Learning คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับชีวิตคนเรา

การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ความผันผวนของเศรษฐกิจ และโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทหลายแห่งต้องปลดพนักงานออก