ดูความพร้อม บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จ.ภูเก็ต เพื่อ ทำศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้

ดูความพร้อม บ้านชาร์เตอร์แบงค์ จ.ภูเก็ต เพื่อ ทำศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอ้อมเดือน ผิวทอง หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Agency (CEA) และ ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูความพร้อมของบ้านชาร์เตอร์แบงค์จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมจัดทำศูนย์สร้างสรรค์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ MINI TCDC โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนรากฐานการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่อนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.