Lifelong Learning คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับชีวิตคนเรา

Lifelong Learning คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับชีวิตคนเรา

การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ความผันผวนของเศรษฐกิจ และโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทหลายแห่งต้องปลดพนักงานออกเพื่อลดต้นทุนและปรับโครงสร้างให้กิจการยังคงอยู่รอดได้ งานหลายตำแหน่งกำลังจะหายไปในขณะที่งานบางอย่างเกิดขึ้นใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน การที่ใครคนหนึ่งจะเอาตัวรอดในยุคนี้ได้จึงต้องมี Lifelong Learning หรือ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ หากคุณอยากรู้ว่าควรทำอย่างไรบ้างจึงจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เราจะเล่าให้ฟัง

ปรับความคิดให้เป็น Growth Mindset
การเรียนรู้ของคนเราไม่ได้จบลงเมื่อเราเรียนจบจากระบบการศึกษาทั่วไป และไม่ได้หมายความว่าการที่คุณมีความเชี่ยวชาญในสาขางานที่ทำอยู่นั้นเพียงพอแล้วต่อการทำงาน หรือคิดว่าวิธีการเดิมๆ ที่ใช้อยู่มันดีพอแล้ว หากคุณคิดแบบนั้นเมื่อไหร่หมายความว่าคุณมี Fixed Mindset ดังนั้นคุณจึงต้องเปิดรับความคิดใหม่ๆ เข้ามา เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมีหนทางที่จะพัฒนาขึ้นได้เสมอ มี Growth Mindset ให้มากขึ้น การปรับความคิดเหล่านี้จึงจะทำให้คุณมี Lifelong Learning ได้

เรียนรู้ในแบบตัวเอง
แต่ละคนย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน คุณเองก็เช่นกัน ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ตัวเองว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร แล้วกำหนดวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นที่เหมาะกับตัวเอง เช่น การเข้าคอร์สเรียนออนไลน์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ อ่านหนังสือ อ่านบล็อก เป็นต้น และอย่าลืมว่าการเรียนนั้นจะต้องประเมินผลได้ เพราะการประเมินผลจะทำให้คุณรู้ว่าคุณได้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นแค่ไหน ต้องปรับปรุงอะไรอีก เพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้จริง

สร้าง Motivation ให้ตัวเอง
การที่จะมี Lifelong Learning นั้นจะทำให้คุณไม่ได้อยู่ในระบบของการศึกษาทั่วไปเหมือนสมัยเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ไม่มีใครมาป้อนข้อมูลเราหรือผลักดันเราอีกต่อไป หากไม่สร้าง Motivation ให้ตัวเองอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างจริงจัง ก็อาจจะทำให้หลุดโฟกัสได้ง่าย ซึ่งสมัยนี้สามารถสร้าง Motivation ได้หลากหลายวิธี เช่น เข้าไปร่วมงานเสวนา เข้าร่วม Online Community ตามหัวข้อที่สนใจ เป็นต้น และเมื่อได้เข้าไปแล้วก็ควรเก็บเกี่ยวเอาความรู้ออกมาให้ได้มากที่สุด

เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
เมื่อเรียนรู้มาแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการของ Lifelong Learning คือต้องนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้จริงด้วย การลงมือทำจะช่วยให้เราได้เห็นผลลัพธ์ว่าสิ่งที่เราเรียนไปนั้นมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร เรายังบกพร่องในเรื่องไหน เพื่อที่จะหาแนวทางปรับปรุงให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้กับงานและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่า Lifelong Learning เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้พร้อมแข่งขันกับคนอื่น แต่หากคุณมีความมุ่งมั่น พร้อมแนวทางที่ชัดเจนในการเรียนรู้ คุณก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆ โดยไม่มีขีดจำกัด

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.