อบจ.ภูเก็ตต้อนรับคณะดูงานจากกรุงเทพฯ

เมื่อ เร็วๆนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการ จำนวน กว่า 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณบรรยายถึงขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.