อบจ.ภูเก็ตต้อนรับคณะดูงานจากกรุงเทพฯ

เมื่อ เร็วๆนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการ จำนวน กว่า 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณบรรยายถึงขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

Share:

Related Post

ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

ทน.ภูเก็ต เร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ เร่งรัด ติดตามผู้รับจ้าง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.