อบต.เทพา ดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อ เร็วๆนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการกองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา จังหวัดสงขลา

ประกอบด้วยนายก รองนายก ประธานสภา สมาชิก อบต. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น กว่า 160 คน ที่เดินทางมาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

Share:

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.