ต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อเร็วๆนี้ นายอาซิ่น อร่ามเมธาพงศา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ.ระยองที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องโครงการการแก้ปัญหาขยะ และการจัดเก็บรายได้

โดยการนำของนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายจารุวัฒน์ สุนทรเวชพงษ์ รองนายกระยอง นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภา อบจ.ระยอง คณะสมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เข้าศึกษาดูงานอีกทั้งได้รับเกียรติจาก ส.ส. ธารา ปิตุเตชะ สส.ระยอง ให้เกียรติร่วมมากับคณะดูงานในครั้งนี้ด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.