กิจกรรม เติมเต็มความฝัน … สู่วันเป็นคุณแม่

กิจกรรม “เติมเต็มความฝัน ...สู่วันเป็นคุณแม่” มี พญ.ศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นวิทยากร
กิจกรรม “เติมเต็มความฝัน …สู่วันเป็นคุณแม่” มี พญ.ศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นวิทยากร

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “เติมเต็มความฝัน … สู่วันเป็นคุณแม่”