กิจกรรม เติมเต็มความฝัน … สู่วันเป็นคุณแม่

กิจกรรม เติมเต็มความฝัน … สู่วันเป็นคุณแม่

กิจกรรม “เติมเต็มความฝัน ...สู่วันเป็นคุณแม่” มี พญ.ศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นวิทยากร
กิจกรรม “เติมเต็มความฝัน …สู่วันเป็นคุณแม่” มี พญ.ศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นวิทยากร

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “เติมเต็มความฝัน … สู่วันเป็นคุณแม่” โดยมี พญ.ศศิญา เมธาธราธิป สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องถึงปัจจัยที่ทำให้มีบุตรยาก ตลอดจนแนะนำเทคโนโลยีการช่วยเจริญพันธุ์สมัยใหม่ที่ช่วยให้คู่สมรสประสบความสำเร็จในการมีสมาชิกตัวน้อยอันจะเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากแขกรับเชิญพิเศษที่ประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว โดยมีพญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: