สำนักพระราชวัง จัดประชุมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

สำนักพระราชวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก
สำนักพระราชวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เวลา  09.00น. ที่โรงเรียนบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต