MOU ชุมชนป่าคลอก หวังความมั่นคงต่อชาวบ้าน

MOU ชุมชนป่าคลอก

ม.ราชภัฏภูเก็ต บันทึกลงนามความร่วมมือ MOU กับเทศบาลตำบลป่าคลอก เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง