iPrice แง้ม! คู่มือช้อปของถูกรับมือเทศกาล 11.11 Sale

ปัจจุบันเทศกาลเซลล์เลขคู่ดูเหมือนจะมีเกือบทุกเดือน แต่ที่ได้รับความสนใจจริง ๆ จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม