iPrice รายงาน Covid-19 กระทบ E-commerce SEA มาก หรือ น้อย แค่ไหนในปี 2020!

เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงระดับโลกที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อน สำหรับการแพร่ระบาดของ Covid-19

iPrice แง้ม! คู่มือช้อปของถูกรับมือเทศกาล 11.11 Sale

ปัจจุบันเทศกาลเซลล์เลขคู่ดูเหมือนจะมีเกือบทุกเดือน แต่ที่ได้รับความสนใจจริง ๆ จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม