ภูเก็ตจัดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน”

ภูเก็ตจัดกิจกรรม "ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

รร.วัดสุวรรณคีรีวงศ์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

รร.วัดสุวรรณคีรีวงศ์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 ส.ค.56 ที่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ นายวีระ เกิดสิริมงคล นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้โครงการนักเรียนหญิงไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (AEC)