ซอยด๊อกร้องผู้ว่าฯ ภูเก็ต อนุญาตกลุ่มอาสาเข้าพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัด

จากเหตุกลุ่มจิตอาสาบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ตยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม