ไม่อยากเจ็บฟรีต้องรู้ ก่อนทำรากฟันเทียมต้องเตรียมยังไงบ้าง

การทำรากฟันเทียม คือการทำทันตกรรมเพื่อทดแทนรากฟันแท้ที่สูญเสียไป เพื่อให้คนไข้สามารถกลับมาเคี้ยวได้ดียิ่งขึ้น