ภูเก็ต ตรวจเข้มผู้โดยสาร จากประเทศ กลุ่มเสี่ยงไวรัส เมอร์ส

ภูเก็ตยังคุมเข้มตรวจเข้มผู้โดยสารต้องสงสัยจากประเทศต้นทางกลุ่มเสี่ยงรับมือไวรัส เมอร์ส
ภูเก็ตยังคุมเข้มตรวจเข้มผู้โดยสารต้องสงสัยจากประเทศต้นทางกลุ่มเสี่ยงรับมือไวรัส เมอร์ส ล่าสุดยังไม่พบผู้โดยสารเข้าข่ายต้องสงสัย ด้านผู้ว่าลงพื้นที่จุดตรวจที่สนามบินสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 19 มิ.ย.58 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส