ศูนย์ดำรงธรรม จ.ภูเก็ต รับฟังปัญหา การสร้างปั๊มแก๊ส LPG

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างปั๊มแก๊ส LPG
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างปั๊มแก๊ส LPG

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่บริเวณพื้นที่ หมู่ 1 บ้านนาบอน ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้มีการเปิดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านนาบอนหมู่ที่ 1ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต