ไม่อยากเจ็บฟรีต้องรู้ ก่อนทำรากฟันเทียมต้องเตรียมยังไงบ้าง

การทำรากฟันเทียม คือการทำทันตกรรมเพื่อทดแทนรากฟันแท้ที่สูญเสียไป เพื่อให้คนไข้สามารถกลับมาเคี้ยวได้ดียิ่งขึ้น

คืนยิ้มสวย ด้วยเทคโนโลยีการทำรากฟันเทียมฟันหน้า แก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันแท้

ฟัน ถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ต้องใช้กัด ใช้บดเคี้ยวอาหาร การดูแลรักษาต้องทำอย่างละเอียด แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม