มาเลเซียโปรโมทแพ็คเกจทัวร์มุสลิม

มาเลเซียโปรโมทแพ็คเกจทัวร์มุสลิม กระตุ้นปีแห่งเทศกาล 2015 ที่ภาคใต้ประเทศไทย
มาเลเซียโปรโมทแพ็คเกจทัวร์มุสลิม กระตุ้นปีแห่งเทศกาล 2015 ที่ภาคใต้ประเทศไทย

หาดใหญ่23 เมษายน 2558: การท่องเที่ยวมาเลเซียร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย