ภาคเอกชนภูเก็ตผนึกกำลัง พร้อมเปิดเมือง จัด PTA Townhall

จากความสำเร็จของ “ภูเก็ตแซนด์บอกซ์” โครงการเปิดเมืองแบบ ‘แซนด์บอกซ์’ หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยว