ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ตำบลศรีสุนทร

ทสจ.ภูเก็ตร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีสุนทรและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งตำบลศรีสุนทร
ทสจ.ภูเก็ตร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีสุนทรและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งตำบลศรีสุนทร

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 เม.ย. 58 ที่แหล่งผลิตน้ำประปาตำบลศรีสุนทร (ขุมบางมะรวน)