ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ตำบลศรีสุนทร

ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง ตำบลศรีสุนทร

ทสจ.ภูเก็ตร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีสุนทรและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งตำบลศรีสุนทร
ทสจ.ภูเก็ตร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีสุนทรและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งตำบลศรีสุนทร

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 เม.ย. 58 ที่แหล่งผลิตน้ำประปาตำบลศรีสุนทร (ขุมบางมะรวน) นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวิเชียร ไข่มุกข์  ตัวแทนกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 10  นายวรวุฒิ ทรงยศ  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่กองช่างทต.ศรีสุนทร เจ้าหน้าที่ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต  ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขแหล่งผลิตน้ำประปาตำบลศรีสุนทร หลังจากพี่น้องประชาชนในพื้นทีตำบลศรีสุนทรได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติภัยแล้ง น้ำประปาไมไหล ติดต่อกันหลายวัน จากการลงพื้นที่ได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้  คือ ขุดลอกขุมน้ำให้มีบริเวณพื้นทีกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปามากขึ้นและเพิ่มระบบสูบน้ำอีก 2 จุด เพื่อดูดน้ำดิบไปยังระบบการผลิตน้ำประปา และ ใช้รถบรรทุกน้ำ ขนน้ำลำเลียงเข้ามายังบ่อพักน้ำทีใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร

นอกจากนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติงบประมาณ 6, 300,000 บาทเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขแหล่งผลิตน้ำประปาในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการโครงการ ขออภัยในความไมสะดวก พี่น้องประชาชนเจอปัญหาน้ำประปาไมไหลหรือปัญหาอื่นๆให้แจ้งเข้ามาที่ โทร 076-617-803 หรือหมายเลขโทรศัพท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร  081-894-0029

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827405140667815.1073741905.136367659771570]

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.