พิธีอัญเชิญองค์ครุฑ ประดิษฐานที่หน้าบัน ศาลากลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย