ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เดือนมีนาคมนี้

ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมลงพื้นที่ประเมินเดือนมีนาคมนี้
ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมลงพื้นที่ประเมินเดือนมีนาคมนี้

เมื่อเวลา 13.30 น.  20 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมสึนามิ (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต