ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เดือนมีนาคมนี้

ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เดือนมีนาคมนี้

ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมลงพื้นที่ประเมินเดือนมีนาคมนี้
ปศุสัตว์ภูเก็ตเร่งตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมลงพื้นที่ประเมินเดือนมีนาคมนี้

เมื่อเวลา 13.30 น.  20 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมสึนามิ (POC) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายอนุชา ธีรพิทยานนท์ รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอนุชา กล่าวว่า ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายในการกกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายหลักในการบังคับใช้และเป็นแนวทางในการปรับปรุงสุขลักษณะในโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดความปลอดภัยทางด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและโรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อสำรวจโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 หากผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ในระหว่างการยื่นคำขอดังกล่าว ห้ามดำเนินการฆ่าสัตว์จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต  หากภายหลังพบว่ายังดำเนินการฆ่าสัตว์หรือยังไม่ได้ยื่นคำขอใบอนุญาต จะโดนดำเนินการทางกฎหมาย  นอกจากนี้ทางปศุสัตว์จะออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต แล้ว ทุกแห่งภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ภายในเดือนมีนาคม 2559 และหากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศในกฎกระทรวง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x