ประชุมวิชาการ เรื่อง เคล็ดลับทันตกรรมบูรณะ

เคล็ดลับทันตกรรมบูรณะ
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ งานทันตกรรม สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ บริษัท 3M ประเทศไทยจำกัด ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “เคล็ดลับทันตกรรมบูรณะ”

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ งานทันตกรรม สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ บริษัท 3M ประเทศไทยจำกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนทรงหยดน้ำ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านการผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนทรงหยดน้ำ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านการผ่าตัดเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนทรงหยดน้ำ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ