5 สิ่งควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เพราะว่าอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่แต่ละคนไม่คาดคิดขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าหากมีการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้ก่อน