งานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558 เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดงานศิษย์เก่า ร.ร.บ้านนาบอน ประจำปี 2558 เพื่อจัดหาทุนสมทบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 19.30 น. ที่สนามโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต