บุหรี่ไฟฟ้าดีอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

บุหรี่ไฟฟ้าดีจริงอย่างที่เขาว่าจริงหรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่าพอต (Pod) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก