บุหรี่ไฟฟ้าดีอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

บุหรี่ไฟฟ้าดีอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือไม่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

บุหรี่ไฟฟ้าดีจริงอย่างที่เขาว่าจริงหรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่าพอต (Pod) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากบุหรี่มวนเพราะง่ายต่อการพกพา ไม่มีกลิ่นเหม็นติดตัว มีกลิ่นและรสชาติให้เลือกได้หลากหลาย แต่ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้ถูกระบุว่าเป็น “สินค้าต้องห้าม” ถือว่าผิดกฎหมายในไทยไปแล้วโดยปริยายตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 แต่ก็ไม่ได้ทำให้แนวโน้มของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณลดลง แต่กลับเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้กลับสวนทางกับความรู้ความเข้าใจของสังคมไทยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้า

ดังนั้น บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้า ว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ดีกว่าบุหรี่มวนจริงหรือไม่ และผลกระทบต่อร่างกายหากคิดจะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

บุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette) คือบุหรี่ที่ใช้แบตเตอรี่และกลไกไฟฟ้าในการทำให้เกิดความร้อนแทนการใช้ไปยาสูบและการเผาไหม้และทำให้เกิดควันแบบบุหรี่ธรรมดา ดังนั้นควันที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ใช่ควันจากการเผาไหม้เหมือนกับบุหรี่มวนทั่วไป โดยบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้วทิ้ง (Disposable E-cigarettes) และ บุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติมน้ำยา (Refillable E-cigarette)ภายในแท่งบรรจุน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีส่วนผสมของสารต่างๆ ซึ่งมีนิโคติน (Nicotine) เป็นสารประกอบหลัก
โดยจุดเด่นของบุหรี่ไฟฟ้า คือการเผาไหม้ที่แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดาเพราะไม่มีควันจากการเผาไหม้และไม่มีขี้เถ้า จึงลดความเสี่ยงจากการรับสารพิษต่างๆ ได้บ้างเช่น สารคาร์บอนมอนนอกไซด์ และทาร์ บุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ (Battery) สิ่งที่ทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และตลับเก็บน้ำยา (Cartridge)

นอกจากนี้ยังต้องมีน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า (E-Liquid หรือ E-Juice) เพื่อให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย โดยที่ในปัจจุบันสารเหล่านี้จะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) แล้วว่าสามารถใช้ในการประกอบอาหารและยาได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่ได้มีการรับรองว่าหากได้สูดดมหรือสูบเข้าไปในร่างกายแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

บุหรี่ไฟฟ้า ที่เขาว่าดี ดีอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่า

แล้วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือไม่ ? สามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้จริงหรือเปล่า? คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ผู้สิงห์อมควันทั้งหลายอย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผลวิจัยศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นยังถูกแตกออกเป็น 2 เสียง มีทั้งดีและไม่ดี บ้างก็ว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้อัตราความถี่ของการสูบบุหรี่มวนนั้นลดน้อยลงเนื่องจากสามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเสมือนกับสารทดแทนนิโคตินซึ่งเป็นทางเลือกเวชปฎิบัติทางหนึ่งที่สามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้ แต่ในขณะที่งานวิจัยส่วนมากก็มองว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังมีส่วนประกอบของนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งไม่ว่าจะในปริมาณมากหรือน้อยก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวอยู่ดี

หากมองในแง่ของสารพิษที่จะได้รับระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนอาจสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นดีกว่าบุหรี่มวนจริงเนื่องจากทำให้ลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับสารพิษจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้ แต่หากจะกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย 100% คงจะไม่ถูกต้อง เพราะบุหรี่ก็ยังคงเป็นบุหรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องสารพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเสมอ

บุหรี่ไฟฟ้าดีจริงหรือไม่

ถ้าเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่มวนจะดีกว่าหรือไม่

คำถามที่มักถกเถียงกันในบรรดานักสูบกันว่า “บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่มวนหรือไม่” หรือถ้าหากอยากเลิกสูบบุหรี่ธรรมดา การหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยได้หรือไม่ แต่ผลสรุปส่วนมากออกมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดอัตราการสูบหรือทำให้สูบบุหรี่ธธรรมดาน้อยลงเลย หรืออาจจะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาแต่หันไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแทน ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกที่ดีกว่าอย่างแน่นอน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเป็นสารประกอบหลักเหมือนกัน ในขณะที่ผลวิจัยบางที่อาจกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่มวนเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีกระบวนการเผาไหม้เป็นกลไกที่ไม่เหมือนกับบุหรี่มวนธรรมดา ทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ที่เกิดจากการเผาไหม้และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าควันไอจากบุหรี่ไฟฟ้า มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ฟอร์มาร์ลดีไฮด์ ไดอะซิทิล อโครลิน โลหะหนักที่เป็นพิษ ดังนั้น ใครที่จะหันมาเลือกบุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่มวนจึงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีกว่ากันมากนัก

ผลกระทบต่อร่างกายและโทษของบุหรี่ไฟฟ้า

แล้วบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราบ้าง? จากงานศึกษาวิจัยหลากหลายมักกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ผลกระทบกับสุขภาพนั้นมากหรือน้อยอาจขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบและตัวผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเองว่ามีพฤติกรรมมการสูบอย่างไร
บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันจะต้องอาศัยน้ำยาที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเพื่อให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่สารประกอบในน้ำยาก็มักจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันตามที่ผู้ผลิตต้องการแต่งสี กลิ่น หรือรสเพื่อดึงดูดความน่าสนใจของบุหรี่ไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิโคตินหรือสารประกอบอื่นๆ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอน ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้ามีดังนี้

 • ระบบหลอดเหลือดและหัวใจมีปัญหา
  เกิดจากสารนิโคตินซึ่งเป็นสารประกอบหลักในบุหรี่ ถือเป็นสารอันตรายที่มีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษทางกฎหมาย เนื่องจากสารนิโคตินเมือ่ได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลทำให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือกมากขึ้นและในระยะยาวอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองตีบได้
 • ระบบประสาทเสื่อมถอย
  นอกจากสารนิโคตินจะส่งผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจแล้วยังออกฤทธิ์ควบคุมการหลังของสารโดพามีน (Dopamine) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้รู้สึกมีความสุข สบายใจและมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากขึ้น แต่หากเสพต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลทำให้การตอบสนองของระบบประสาทช้าลงได้
 • ระบบการหายใจมีปัญหา
  อันเนื่องมาจากการสูดดมควันพิษ ไม่ว่าจะในบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดา การสูบบุหรี่ย่อมทำให้เกิดควันที่ทำให้เกิดผลเสียต่อปอดของเราทั้งนั้น เนื่องจากสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจเป็นพิษต่อร่างกาย
 • โรคเบาหวาน
  ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสารนิโคตินมีผลทำให้ร่างกายหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) มากขึ้น ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้น จึงเป็นผลให้ผู้ที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ความเสี่ยงบุหรี่ไฟฟ้า

 

เลิกบุหรี่อย่างไรให้หายขาด

สำหรับทางเลือกในการเลิกบุหรี่ในปัจจุบันมีหลากหลายทางแต่หากจะนับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีก็คงจะไม่ถูกต้อง เพราะงานวิจัยจากหลายที่ยังคงไม่สนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ ถ้าหากต้องการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าด้วยตนเองแนะนำให้หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำเช่นออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง และสร้างกำลังใจที่ดีในการเลิกบุหรี่ อาจตั้งเป็นเป้าหมายเพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่ได้เร็วขึ้น หรือถ้าหากต้องการขอคำแนะนำสามารถโทรปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ได้ โทร.1600

Photos and Web Content by Nerd Optimize

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.