ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

วันที่ 26 เมษายน 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

ดิ แอทติจูด คลับ สนับสนุนน้ำดื่ม 300 ขวด ให้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต