ภูเก็ตพร้อม! ภาคการท่องเที่ยวภูเก็ต จับมือสู่ Phuket Sandbox

เดลิเวอร์ริ่ง เอเชีย คอมมิวนิเคชั่นส์ (Delivering Asia Communications) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ