4 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ในการเลือกเช่ารถบัสนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษา

การเดินทางไปทัศนศึกษาของเหล่านักเรียนหรือนักศึกษาในปัจจุบันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาต้องการที่จะเปิดโลกเพื่อการค้นหาความรู้ที่หลากหลาย

นายก ท.ต.ฉลอง นำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น

นายกเทศบาลตำบลฉลองนำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายกเทศบาลตำบลฉลองนำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นาย สำราญ  จินดาพล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลองพร้อมด้วย นาง ณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวย