นายก ท.ต.ฉลอง นำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น

นายกเทศบาลตำบลฉลองนำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายกเทศบาลตำบลฉลองนำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นาย สำราญ  จินดาพล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลองพร้อมด้วย นาง ณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวย