นายก ท.ต.ฉลอง นำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น

นายก ท.ต.ฉลอง นำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น

นายกเทศบาลตำบลฉลองนำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายกเทศบาลตำบลฉลองนำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นาย สำราญ  จินดาพล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลองพร้อมด้วย นาง ณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลฉลองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลฉลอง คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองสาขา ได้นำเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย  สาขา 1(วัดลัฎฐิวราราม) และ สาขา2 (วัดฉลอง)มาทัศนศึกษาตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำนวน 213 คน มาศึกษาดูงานที่ไร่วานิช ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตรทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์  ซึ่งหลังจากได้มาศึกษาดูงานก็จะทำให้เด็กเกิดแรงจูงใจและเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรต่อไป

นายก ท.ต.ฉลอง นำเด็กทัศนศึกษาไร่วานิช สวีทคอร์น เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรhttp://news.phuketindex.com/government/vanich-sweet-corn-227940.html

Posted by Phuket Journal on Sunday, November 22, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.