รู้จักประเภทถุงพลาสติกในปัจจุบัน ที่เป็นมากกว่าถุงหิ้วใส

รู้หรือไม่ว่าถุงพลาสติกไม่ได้มีแค่ถุงหิ้วใส! เราเชื่อว่าหากพูดถึงถุงพลาสติก คนส่วนมากมักจะมีภาพจำเป็นถุงหิ้วใส