4 สิ่งต้องรู้ก่อนใช้บริการตู้นิรภัย เช่าตู้ต้องดูอะไรบ้าง?

เชื่อว่าหลายคนมีทรัพย์สินมีค่ามากมายนอกเหนือจากเงินสดที่ฝากไว้กับทางธนาคาร เช่น เครื่องประดับ ทองคำแท่ง