ผู้ประกอบการ กังวลการแจ้งเข้า ออกของเรือประมง

ผู้ประกอบการเรือประมงภูเก็ตเชื่อมาตรการแจ้งเข้า-ออกเรือทุกครั้งของกรมประมงส่งผลกระทบแน่นอน
ผู้ประกอบการเรือประมงภูเก็ตเชื่อมาตรการแจ้งเข้า-ออกเรือทุกครั้งของกรมประมงส่งผลกระทบแน่นอน

ตามที่กรมประมงจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in – Port out)