iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

ก้าวเข้าปีที่สองแล้วสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงไปทุกภาคธุรกิจทั่วโลก แต่ก็เริ่มเห็นแสงสว่างเป็นวัคซีน