เวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

เวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จัดเวทีเผยแพร่ความรู้ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประชาชนชาวภูเก็ตทุกภาคส่วนกว่า 1 พันคน ร่วมแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม